Integritetspolicy

13 Protein Import AB | Self omninutrition (13PIAB | SELF)

Datasekretess är viktigt för 13PIAB | SELF är det viktigt att dina personuppgifter hanteras ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och du kan få reda på vilken information vi har om dig och hur vi använder den. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du utövar dina rättigheter.

Vem är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter?

Det svenska företaget, med nedanstående adress, med säte i Stockholm ansvarar i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser, för de personuppgifter som du har lämnat eller lämnat till oss: 13 Protein Import AB Speditionsvägen 45 SE-142 50 SKOGÅS/ STOCKHOLM SVERIGE Företagsregister: Bolagsverket Företagsnummer: 556641-1830 Momsnummer: SE556641183001

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar kring hanteringen av dina personuppgifter och din information är du välkommen att mejla oss på följande kontaktuppgifter: E-post: privacy@13protein.com Tfn: + 46 (0) 8 645 79 59

Vilken information samlar vi in?

13PIAB | SELF samlar in information inom följande områden och funktioner. När du använder våra tjänster eller handlar hos oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal sätt, till exempel när du gör ett köp via vår hemsida eller kontaktar oss där du lämnar bort personlig information av något slag .

Information som du lämnar till oss och som vi samlar in om dig

 • Kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, fakturerings- och leveransadress).
 • Betalningsinformation (kreditkortsinformation, faktureringsinformation etc.).
 • Adressinformation (adressinformation kommer att fyllas i av dig, kunden, eller om det begärs av dig, från partners som t.ex: Klarna, Paypal)
 • Information om produkter/tjänster (uppgifter om de produkter/tjänster som du har köpt)
 • Finansiell information (godkända krediter via våra partners. (Exempel på källor: Klarna, PayPal).
 • Information om hur du använder vår webbplats, hur du nådde oss och hur du använder våra tjänster.

Vad gör vi med din information?

När du köper produkter eller tjänster från 13PIAB | SELF, dina personuppgifter lagras och används för att förbättra vår tjänst och våra tjänster. När och om du bekräftar en beställning kommer dina personuppgifter att behandlas med:
 • Slutföra ditt köp av produkter eller tjänster och, om nödvändigt, verifiera din identitet.
 • kunna ge dig kundsupport och information om produkter eller tjänster
 • Administrera, utveckla, förbättra och testa våra tjänster samt det system som de tillhandahålls i.
 • Marknadsföra produkter eller tjänster.
Om du ger ditt samtycke kommer dina personuppgifter att behandlas för att:
 • Skicka nyhetsbrev med aktuella eller personliga erbjudanden
 • Genom cookies spara dina webbinställningar för att skapa en personlig användarupplevelse, och kunna rikta marknadsföringserbjudanden till dig.
 • Utvärdera och förbättra våra produkter och tjänster, och de system som de tillhandahålls i, t.ex. genom felsökning, dataanalys och liknande
 • Hantera kundtjänstärenden (förfrågningar, klagomål och liknande)
 • Förebygga missbruk av tjänsten (förebygga, förhindra och utreda brott)
13PIAB | SELF kommer även att samla in och behandla personuppgifter för att följa tillämplig lagstiftning t.ex. bokföringslag, skatterätt.

Kommunicera med dig

13PIAB | SELF kan också använda din information för att kommunicera med dig via analoga och digitala marknadsföringskanaler. Om du inte vill få riktad kommunikation från oss kan du avsluta prenumerationen genom att logga in på mitt konto och hantera ditt konto. Observera att tillägget inte gäller omedelbart och det kan förekomma förseningar i inställningarna.

Vad vi kan dela din information med

För att kunna tillhandahålla våra tjänster, och för att leverera dina produkter till dig, kan vi överföra till eller dela din information med utvalda tredje parter. Leverantörer, underleverantörer: För att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och för andra ändamål som beskrivs i denna policy, 13PIAB | SELF kan komma att dela dina personuppgifter och information till leverantörer eller entreprenörer (inklusive. Logistikföretag) och är strikt reglerade av ett avtal mellan företagen. Kreditinstitut: För att hantera dina betalningar delas dina uppgifter med finansiella aktörer och som du kanske redan har ett avtal med (Klarna, PayPal). Om du väljer att använda kredittjänster via våra partners kommer dina personuppgifter att delas med finansiella företag. Försäkringsbolag: Om du i samband med ditt köp väljer att försäkra någon av dina produkter, dina personuppgifter, samt produktinformation delas med försäkringsgivaren. Myndigheter: PGA. lag eller med ditt samtycke, 13PIAB | SELF kan komma att dela din information med statliga myndigheter som skatteverket, polisen eller andra myndigheter.

Säkerhet

13PIAB/SELF strävar efter att skydda dina personuppgifter och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra olämpliga eller ofrivilliga utelämnanden, användning, åtkomst, förlust, ändring eller skada av dina personuppgifter. 13PIAB | SELF eller våra leverantörers anställda som behöver tillgång till din personliga information för en specifik uppgift kommer att ha tillgång till din personliga information.

Vad vi inte kommer att göra med din information

Vi kommer inte att vidarebefordra, sälja eller utbyta dina personuppgifter eller information för marknadsföringsändamål till tredje part.

Var vi lagrar din information

Vi kommer till den allra största delen av att hantera dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter överförs eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer 13PIAB | SELF vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge behåller vi din information

Vi kommer endast att behålla din personliga information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som anges i denna policy. När vi sparar dina uppgifter för andra ändamål, t.ex. för att uppfylla kraven för publicering behåller vi dina uppgifter endast så länge det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive ändamål. Vi kommer att genomföra regelbundna skärmar och ta bort personlig information om den inte längre behövs och om du inte är en aktiv kund (köpta produkter, hanterat konto) under en period av ett (1) år.

Dina rättigheter, rätten till rättelse och begränsning

Du har rätt att få tillgång till dina uppgifter, logga in på mina sidor där du kan hantera din data och information 24 timmar om dygnet. Du kan ändra felaktig eller ofullständig information om dig själv. Du kan välja att få din profil raderad (”rätt att bli glömd”) Om du väljer att radera dina uppgifter raderas dessa. Det kan dock finnas rättsliga skyldigheter t.ex. bokföringslag, vilket innebär att vi omedelbart kan radera delar av dina uppgifter. Vi kommer endast att spara uppgifterna enligt den tidsregel som vi enligt lag är skyldiga att behålla. Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas om något av följande gäller: Om du bestrider att personuppgifter är korrekta anser du att behandlingen är olaglig, vi behöver inte längre informationen men du behöver dem för att kunna fastställa, utöva eller försvara ett rättsligt anspråk. Du har rätt att invända mot behandlingen av den rättsliga grunden för din behandling är intresseavvägning.

Tillsynsmyndighet

Privacy Protection Authority (as of May 25, 2018, prior to this, the Swedish Data Inspection Board) is the supervisory authority in Sweden monitors to the processing personal data comply with the data protection regulation. If you believe that 13PIAB | SELF processes your personal data in contravention of the dataskydds regulation, you have the right to submit a complaint to the Integritetsskydds authority. Contact information: Phone: 08-657 6100 Email: datainspektionen@datainspektionen.se   13PIAB | SELF förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy.
sv_SESwedish